Cookie Statement

Dit Cookie Statement van Vegan Fresco™ beschrijft van welke cookies Vegan Fresco Wholesale B.V. gebruik maakt via de websites die bij Vegan Fresco Wholesale B.V. in beheer zijn (zoals bijvoorbeeld webshop.veganfresco.com, suppliers.veganfresco.com en wholesale.veganfresco.com, hierna: “Websites”)  en applicaties (zoals bijvoorbeeld de Vegan Fresco™ app, hierna: “Applicaties”), en waarvoor deze cookies worden gebruikt. 

 

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Websites of Applicaties worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de Websites of Applicaties terugsturen. De cookies die via deze Website of Applicatie worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

 

Welke cookies hanteert Vegan Fresco™ en voor welk doel?

Vegan Fresco™ hanteert drie verschillende categorieën cookies: (i) functionele cookies, (ii), tracking en profiling cookies en (iii) cookies van IAB partners. Dit wordt hieronder toegelicht.   

 

Functionele cookies

Vegan Fresco™ maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de Websites en Applicaties goed werken. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de Websites of Applicaties niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Ook onthouden functionele cookies de producten die je in het winkelwagentje plaatst en informatie die je in (bestel)formulieren opneemt. Tevens zorgen deze cookies er voor dat je via de Websites en Applicaties betalingen kunt verrichten. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden, deze zijn standaard geactiveerd.

 

Functionele cookies van Vegan Fresco™

Op de Websites en/of de Applicaties biedt Vegan Fresco™ je de mogelijkheid om een Vegan Fresco™ winkel te selecteren. Om te voorkomen dat je bij een volgend bezoek wederom deze winkel moet selecteren, plaatst Vegan Fresco™ een cookie dat jouw keuze voor de winkel onthoudt.

Het is ook mogelijk dat je bij je eerste bezoek geen winkel selecteert. In dat geval wil Vegan Fresco™ voorkomen dat je bij elk bezoek weer gevraagd wordt een winkel te selecteren. Vegan Fresco™ plaatst daarom een cookie zodat je zeven dagen niet gevraagd wordt om een winkel te selecteren.

Wanneer je een Mijn Vegan Fresco™ Account hebt aangemaakt, gebruikt Vegan Fresco™ de door jou opgegeven naam om je persoonlijk te begroeten bij een volgend bezoek. Om dit mogelijk te maken plaatst Vegan Fresco™ ook account-gerelateerde informatie in cookies.

Vegan Fresco™ maakt gebruik van ‘cookie consent’ voor het opslaan van jouw cookievoorkeuren. ‘Cookie consent’ plaatst functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan.

Vegan Fresco™ maakt gebruik van Google Tag Manager om jouw cookievoorkeuren te managen.

Vegan Fresco™ maakt gebruik van A/B Testing via Google Optimize cookies. Met Google Optimize worden op geanonimiseerde wijze steekproeven gedaan voor verbeteringen in de gebruikerservaring.

Via een geanonimiseerde versie van een feedback cookie verzamelt Vegan Fresco™, indien je hieraan meewerkt, jouw feedback over de Websites en/of Applicaties. Met behulp van dit functionele cookie kan Vegan Fresco™ zo nodig aanpassingen in de Websites, Applicaties en/of haar dienstverlening doorvoeren.

 

Functionele analytics cookies

Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de Websites en/of Applicaties, maakt Vegan Fresco™ gebruik van Google Analytics cookies. Deze cookies registreren anoniem jouw gebruik van de website of app. Deze gegevens worden vervolgens door Google verwerkt en de resultaten hiervan worden aan Vegan Fresco™ verstrekt. Vegan Fresco™ verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de Websites en Applicaties worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Websites, Applicaties en/of haar dienstverlening doorvoeren. In dit kader heeft Vegan Fresco™ met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Vegan Fresco™ maskeert het laatste octet van je IP-adres dat aan Google wordt toegezonden en heeft de optie ‘gegevens delen’ binnen de Google Analytics omgeving uitgezet wanneer geen tracking en profiling consent is gegeven. Omdat Vegan Fresco™ deze maatregelen heeft genomen, zijn de cookies van Google Analytics als functionele cookies aan te merken.  

Vegan Fresco™ maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies, tenzij je daarvoor toestemming hebt verleend.

Vegan Fresco™ maakt ook gebruik van een eigen analytics systeem voor analytische doeleinden. In het functionele cookie niveau betreft dit enkel geanonimiseerde data verzameling.

De functionele cookies blijven gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar na plaatsing actief. 

 

Tracking/Profiling cookies

Tracking cookies: via de Websites en Applicaties kunnen door zowel Vegan Fresco™ als derde partijen cookies op jouw Apparaat worden geplaatst. Deze cookies volgen jouw internetgedrag en geven Vegan Fresco™ en de derde partijen onder meer de mogelijkheid advertenties aan jou te tonen. Ook wordt via de Websites en Applicaties toegang geboden tot verschillende sociale media. Met behulp van social plug ins kun je informatie op de websites met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer je op een webpagina of app scherm komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld worden er door derde partijen cookies op jouw apparaat geplaatst. Onder tracking cookies vallen ook de Google Analytics cookies die Vegan Fresco™ gebruikt maar die niet anoniem zijn en daarom niet als functioneel kunnen worden aangemerkt.

Vegan Fresco™ plaatst bijvoorbeeld de volgende tracking cookies: Usabilla profile tracking cookies, Lucky Orange tracking cookies en Member get Member cookies.

Profiling cookies: Vegan Fresco™ maakt op haar Websites en Applicaties gebruik van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om jou interessante en op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen. Om dit te realiseren plaatst Vegan Fresco™ via de websites en apps cookies op jouw apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de Websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan Vegan Fresco™ jou op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden. Bij het opbouwen van jouw profiel worden ook persoonsgegevens verzameld. Bekijk hiervoor het Privacy Statement van Vegan Fresco™. Onder profiling cookies vallen ook de Google Analytics cookies die Vegan Fresco™ gebruikt maar die niet anoniem zijn en daarom niet als functioneel kunnen worden aangemerkt.

Vegan Fresco™ plaatst bijvoorbeeld de volgende profiling cookies: Google Ads tracking cookies, LindedIn ads marketing tracking cookies, Pinterest ads marketing tracking cookies, Facebook ads tracking cookies en vergelijkbare profiling cookies.

Binnen de categorie tracking en profiling cookies maakt Vegan Fresco™ ook gebruik van affiliate marketing cookies, zoals de Tradetracker affiliate conversion tracking cookie.

Het accepteren van profiling cookies bij het bezoek van de Websites en het gebruik van de Applicaties staat los van de mogelijkheid om voor een persoonlijke winkelervaring te kiezen op www.Vegan Fresco™.com. Als je de profiling cookies wel accepteert en niet kiest voor een persoonlijke winkelervaring op Vegan Fresco™.com, dan zorgen de profiling cookies er niet voor dat je op basis van je (koop)gedrag op Vegan Fresco™.com persoonlijke winkelsuggesties of winkellijstjes ontvangt. Je ontvangt alleen persoonlijke winkelsuggesties of winkellijstjes wanneer je bij het aanmaken van je Vegan Fresco™-account akkoord bent gegaan met de persoonlijke winkelervaring.

De Google Analytics cookies blijven gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar na plaatsing actief. De overige tracking en profiling cookies blijven gedurende een gemiddelde periode van zes (6) maanden na plaatsing actief.

 

Cookies van IAB partners

Via haar Websites en Applicaties biedt Vegan Fresco™ derde partijen die bij het IAB Europe Transparancy and Consent Framework (TCF) zijn aangesloten de mogelijkheid om voor hun eigen doeleinden cookies te plaatsen.

Als je de Websites of Applicaties van Vegan Fresco™ bezoekt heb je de mogelijkheid om cookies van IAB partners te accepteren of weigeren. In het preference center is uiteengezet welke cookies voor welke doeleinden door welke IAB partners worden geplaatst. 

 

Uitlezen informatie zonder cookies    

Naast het plaatsen van cookies, leest Vegan Fresco™ ook informatie uit je browser en Apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Vegan Fresco™ (technische) eigenschappen van je Apparaat en door jou gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Vegan Fresco™ gebruikt deze informatie om jouw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik te kunnen afstemmen.

 

Verwijderen cookies  

De toestemming die je hebt gegeven aan Vegan Fresco™ voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Hier kan je lezen op welke wijze je binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Websites en/of Applicaties niet of niet goed meer werken.

 

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de Websites en/of Applicaties bekend worden gemaakt.

 

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een bericht sturen middels het Serviceformulier.

Uw toestemmingsstatus

Privacy Statement

Vegan Fresco™ verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Vegan Fresco™ over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Vegan Fresco™ staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze Websites en Applicaties gebruik maakt


Als de met hoofdletters geschreven woorden niet in dit Privacy Statement worden gedefinieerd, worden ze gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.


 1. Wie is Vegan Fresco™?

Vegan Fresco Wholesale B.V. en Vegan Fresco Online B.V. zijn onderdeel van de Vegan Fresco Groep en houden zich bezig met het verrichten van e-commerce activiteiten op het gebied van retail. Beide entiteiten verwerken de persoonsgegevens zoals vermeld in dit privacy statement.


Binnen de Vegan Fresco Groep is Vegan Fresco Wholesale B.V. (hierna: “Vegan Fresco™”) aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens.


Vegan Fresco™ is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw Informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen.

Vegan Fresco Wholesale B.V.
Kvk 83560548
Nieuw-Zeelandweg 3
1045 AL Amsterdam
De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:
Peter Beukering - info@veganfresco.com

 1. Contact met Vegan Fresco™

Als je contact opneemt met de klantenservice van Vegan Fresco™ omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Vegan Fresco™, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Vegan Fresco™ kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.


De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vegan Fresco™, namelijk het belang om jou als klant efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van Vegan Fresco™ te optimaliseren. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden.


Deze voorwaarden gelden ook als je bij Vegan Fresco™ een verzoek doet om inzage in de Informatie die Vegan Fresco™ over jou opslaat of als jij Vegan Fresco™ verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 15 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.


De Informatie die Vegan Fresco™ verzamelt in het kader van het gebruik van de Website en Applicaties gebruikt Vegan Fresco™, voor zover noodzakelijk, ook  voor klanttevredenheidsonderzoek en evaluatiedoeleinden. Verder biedt Vegan Fresco™ aan bepaalde klanten de mogelijkheid tot deelname aan het Vegan Fresco™ Online Test Team (”VFOTT”). Verwerkingen van Informatie in het kader van  klanttevredenheidsonderzoek, evaluatie en VFOTT doet Vegan Fresco™ op basis van haar gerechtvaardigd belang om haar diensten te optimaliseren en aan te passen op de wensen van haar klanten. In iedere e-mail verzonden in het kader van klanttevredenheidsonderzoek, evaluatie of VFOTT, is de mogelijkheid tot afmelding opgenomen.


 1. Automatisch gegenereerde Informatie

Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Vegan Fresco™ bepaalde Informatie nodig. Vegan Fresco™ verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt.


Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vegan Fresco™, namelijk het belang van Vegan Fresco™ om haar Websites en Applicaties te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.


De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook hoofdstuk 11 “Statistisch Onderzoek”. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook hoofdstuk 10 “Cookies” van toepassing. Indien de automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt in het kader van persoonlijke aanbiedingen, geldt hetgeen is bepaald onder 9.


 1. Mijn Vegan Fresco™ Account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Vegan Fresco™ via de Websites en Applicaties aanbiedt, moet je een Mijn Vegan Fresco™ Account aanmaken.


Wanneer je het Mijn Vegan Fresco™ Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen. Als je je geboortedatum invult, ontvang je van ons een leuk presentje op je verjaardag.


De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Mijn Vegan Fresco™ Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. Dit gebruik van jouw Informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent met betrekking tot je gebruik van de diensten die Vegan Fresco™ jou via de Websites en Applicaties aanbiedt.


De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Mijn Vegan Fresco™ Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Mijn Vegan Fresco™ Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Vegan Fresco™ en aan het Mijn Vegan Fresco™ Account gekoppeld. Deze Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.


Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Informatie moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zal deze Informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Informatie moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het Mijn Vegan Fresco™ Account al eerder Informatie aan Vegan Fresco™ hebt verstrekt, zal Vegan Fresco™ deze Informatie automatisch overzetten naar het Mijn Vegan Fresco™ Account. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.


Voedselspecificaties

Wanneer je een Mijn Vegan Fresco™ Account aanmaakt, kun je informatie opgeven over allergieën. Je kunt opgeven voor welke ingrediënten je allergisch bent. Deze voedselspecificaties worden opgeslagen in het Mijn Vegan Fresco™ Account en kunnen op elk moment door jou worden gewijzigd.


Wanneer er binnen de Websites en/of Applicaties voedingsmiddelen worden getoond die betrekking hebben op de voedselspecificaties die je hebt opgegeven, wordt daarvan bij deze producten melding van gemaakt. Zie voor meer informatie hierover de website en de Algemene Voorwaarden. De voedselspecificaties worden alleen op grond van jouw toestemming verwerkt en voor geen enkel ander doel gebruikt.


Boodschappenlijstjes en favoriete recepten

Op de Website en/of de Applicaties kun je boodschappenlijstjes maken en je favoriete recepten samenstellen. Indien je dit doet als je al een Mijn Vegan Fresco™ Account hebt aangemaakt, wordt deze informatie door Vegan Fresco™ opgeslagen en aan het Mijn Vegan Fresco™ Account gekoppeld. Vegan Fresco™ kan deze Informatie op basis van de door jou gegeven toestemming gebruiken om je op speciale aanbiedingen te attenderen of om specifiek voor jou relevante advertenties te tonen.


 1. Bestellingen

Via de Websites en/of Applicaties kun je, indien je een Mijn Vegan Fresco™ Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen.


Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Mijn Vegan Fresco™ Account. Deze verwerkingen van jouw Informatie zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, namelijk om je bestellingen te kunnen bezorgen en te factureren.


Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken en de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Mijn Vegan Fresco™ Account gekoppeld.


Verder slaat Vegan Fresco™ de door jouw geplaatste Bestellingen en het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan het Mijn Vegan Fresco™ Account gekoppeld.


Inzicht bestellingen

Vegan Fresco™ slaat Informatie over jouw Bestelling op om je inzicht te kunnen gegeven in eerdere aankopen. Binnen het Mijn Vegan Fresco™ Account kun je Informatie over eerdere Bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten jouw favorieten zijn. We verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang om onze dienstverlening voor jou zo gemakkelijk en nuttig mogelijk te maken.


Persoonlijke aanbiedingen

De hierboven vermelde Informatie verkregen in het kader van je Mijn Vegan Fresco™ Account wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.


Product recall

Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Vegan Fresco™ het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kan Vegan Fresco™ jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vegan Fresco™, namelijk het belang van Vegan Fresco™ bij het voorkomen van onveilige situaties en het beschermen van haar klanten. Ook bestaat de mogelijkheid dat Vegan Fresco™ wettelijk gehouden is een recall uit te voeren.


Misbruik

Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Vegan Fresco™ biedt, bijvoorbeeld door Bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, zal Vegan Fresco™ jouw Mijn Vegan Fresco™ Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Vegan Fresco™ zal jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van Vegan Fresco™ maakt. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vegan Fresco™, namelijk de preventie van misbruik van diensten.


Legitimatie

Vegan Fresco™ kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kan Vegan Fresco™ de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.


 1. Aanvullende dienstverlening

Binnen het Mijn Vegan Fresco™ Account biedt Vegan Fresco™ je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan loyalty programma’s, promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken. De doeleinden en gronden voor verwerking van de aanvullende Informatie worden op het moment van verstrekking aan je bekend gemaakt.


Vegan Fresco™ verwerkt de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Vegan Fresco™ zal deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Mijn Vegan Fresco™ Account.


 1. Nieuwsbrieven

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Vegan Fresco™ worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Vegan Fresco™ gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Vegan Fresco™ kan ook je naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.


Vegan Fresco™ verwerkt jouw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de nieuwsbrief te kunnen toezenden.


 1. Tokenization

Vegan Fresco™ maakt gebruik van tokenization. Dit houdt het volgende in. Wanneer je met een betaalpas betaalt, wordt het unieke nummer in de chip van je betaalpas gepseudonimiseerd en door middel van een hash en cryptografische encryptie omgezet in een code (“een token”). Van belang is te vermelden dat dit niet het nummer van uw betaalrekening is, het betreft een uniek nummer dat meegegeven wordt met elke afzonderlijke betaalpas. Uit het token is het oorspronkelijke unieke nummer van de betaalpas niet meer af te leiden. Aan de token worden de transactiegegevens van de aankoop gekoppeld, welke bestaan uit de gekozen betaalwijze, de winkel(locatie), het bedrag, de producten en het tijdstip van de aankoop. Op deze wijze kunnen transacties die met eenzelfde betaalpas worden gedaan aan elkaar worden gekoppeld zonder dat wij deze aankopen (direct) tot jou kunnen herleiden. De database met transactiegegevens die op deze wijze ontstaat, wordt door Vegan Fresco™ enkel op gepseudonimiseerd en geaggregeerd niveau gebruikt.


 Middels tokenization kunnen wij onze klantpropositie verbeteren en ons merk (formule) versterken door het realiseren van een beter op klantgroepen afgestemd assortiment. Bovendien kunnen wij door tokenization gerichter inkoop doen, hetgeen leidt tot minder verspilling waarmee  we onze ecologische voetafdruk verkleinen.


Voor Vegan Fresco™ zijn dit gerechtvaardigde belangen om de gepseudonimiseerde gegevens – de tokens – uitsluitend voor die doeleinden te verwerken, welke we afgewogen hebben tegenover de beperkte inbreuk die dit op jouw persoonlijke levensfeer kan hebben. Er wordt alleen een gepseudonimiseerd – en in de praktijk niet door Vegan Fresco™ terug te herleiden - nummer van jouw betaalpas gebruikt en de verwerking ziet enkel op analyses op geaggregeerd niveau. De gegevens die op deze manier via tokenization worden verzameld, worden nadrukkelijk niet gebruikt om jou persoonlijk te benaderen, dus ook niet voor direct marketing activiteiten. Er wordt geen profiel van je opgebouwd en we zullen je geen specifiek op jou toegespitste aanbiedingen sturen zoals bedoeld in de paragraaf “Persoonlijke aanbiedingen”.


Ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden worden trends van het ene jaar vergeleken met trends in het jaar daarvoor. De tokens, gekoppeld aan transacties verricht in die twee jaar, worden daarna binnen 13 weken verwerkt, waarna de betreffende tokens worden verwijderd.


 1. Persoonlijke aanbiedingen en aanbevelingen

Op grond van de Informatie die door Vegan Fresco™ is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Vegan Fresco™ haar aanbiedingen en aanbevelingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen en aanbevelingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. Op basis van jouw profiel kan Vegan Fresco™ jou bijvoorbeeld ook persoonlijke recepten sturen.


We maken hiervoor onder meer gebruik van:


 • De producten die je aanschaft
 • Het bedrag dat je aan Bestellingen besteedt
 • Jouw persoonlijke voorkeuren
 • De functionaliteiten die je gebruikt
 • Je surfgedrag op de website
 • Gegevens verzameld met behulp van cookies

Bovengenoemd gebruik van jouw Informatie zal alleen plaatsvinden indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen middels het Serviceformulier op www.Vegan Fresco™.com/contact of door je toestemming in te trekken in het preference center van het Mijn Vegan Fresco™ Account.


 1. Cookies

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy Statement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Vegan Fresco™ van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement is hier te raadplegen.


 1. Statistisch onderzoek

Vegan Fresco™ streeft er naar om jou Websites en Applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Vegan Fresco™ continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Websites en Applicaties kan aanbrengen.


Vegan Fresco™ kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie, dit doet Vegan Fresco™ op basis van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Vegan Fresco™ hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.


 1. Bewaren van Informatie

Vegan Fresco™ zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.


 1. Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming zal Vegan Fresco™ jouw Informatie niet aan derde partijen (anders dan door Vegan Fresco™ ingeschakelde verwerkers) verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).


Vegan Fresco™ maakt bij het aanbieden van de Websites en Applicaties in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Vegan Fresco™ heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.


Jouw Informatie wordt in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) opgeslagen. De mogelijkheid bestaat echter dat Vegan Fresco™ bepaalde (gepseudonimiseerde) Informatie opslaat op servers buiten de EER. Waar Vegan Fresco™ de Informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.


Vegan Fresco™ kan jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Vegan Fresco™ kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Vegan Fresco™ jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.


Op de Websites en in de Applicaties kunnen hyperlinks staan waarmee je de Website van Vegan Fresco™ verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Vegan Fresco™ heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit Privacy Statement van Vegan Fresco™ heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van Vegan Fresco™ is verkregen. Vegan Fresco™ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.


 1. Bescherming van jouw Informatie

Vegan Fresco™ hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Vegan Fresco™ heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


 1. Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen de privacy policy wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.


Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.


Verzoeken kunnen worden gedaan via: Serviceformulier op https://webshop.veganfresco.com/pages/vraag-antwoord.


Verder is het mogelijk om via het Mijn Vegan Fresco™ Account verzoeken te doen. Ook kun je in je Mijn Vegan Fresco™ Account zelf bepaalde informatie inzien en aanpassen/verwijderen.


Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.


De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.


We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  


Inzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende


persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.


Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.


Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.


Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.


Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.


Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.


 1. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Vegan Fresco™. Als je jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.


Vegan Fresco™ zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.


 1. Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de Applicatie. De laatste versie van het Privacy Statement is van 1 november 2021.


 1. Vragen of klachten?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen middels het Serviceformulier op https://webshop.veganfresco.com/pages/vraag-antwoord.


Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er met Vegan Fresco™ niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.